ราชมงคลศรีวิชัย

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์บุคลากร

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER) ในวันที่ 11 มกราคม 2562


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่  11 มกราคม 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
28 ธันวาคม 2561

แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ล่าช้า   
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา

    ด้วย ปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น. 

 

ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 กรกฎาคม 2561
 

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บุคลากร-ตรัง - Fri, 18/05/2018 - 11:19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ท.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Monday, December 31, 2018 - 11:15

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บุคลากร-ตรัง - Fri, 18/05/2018 - 11:16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครเรียน นศท.ปี4,5 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บุคลากร-ตรัง - Fri, 18/05/2018 - 11:12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครเรียน นศท.ปี 1,2,3 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

บุคลากร-ตรัง - Tue, 08/05/2018 - 16:27

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  PR.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, May 8, 2018 - 16:30 to Thursday, May 31, 2018 - 16:30

ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล

      เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลแล้วเสร็จเพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องทำการสำรองข้อมูล ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ในช่วงเวลาดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 พฤษภาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

บุคลากร-ตรัง - Thu, 03/05/2018 - 09:15

วันนี้ 3 เม.ย.61 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2558 กระทรวงพลังงานได้มีการทบทวนทิศทางในการดำเนินนโยบายพลังงานของปะเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ.2558 ถึง 2579 โดยมี 5 แผนที่สำคัญ คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เพื่อบูรณาการด้านพลังงานระยะยาว และส่งเสริมการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนและการประกอบอาชีพได้ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.2553 กระทรวงพลังงานจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดองค์ความรู้ด้านพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาปัจจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเพียงพอ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, May 3, 2018 - 09:15 to Friday, June 15, 2018 - 09:15

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

บุคลากร-ตรัง - Tue, 24/04/2018 - 09:07

กิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561

บุคลากร-ตรัง - Wed, 11/04/2018 - 13:49

วันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, April 11, 2018 - 13:45 to Friday, September 14, 2018 - 13:45

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา ประมาณ 07.00 น.   ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง  ส่งผลให้ อุปกรณ์ router ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เสียหาย  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10   เมษายน   2561

รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

บุคลากร-ตรัง - Fri, 30/03/2018 - 09:11

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ นาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา นาวาเอกสุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชัย รองผู้อำนวยการ กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือและคณะทำงาน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1/2561 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการโครงการ ระยะเวลา และการขอรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลการหารือเบื้องต้น ทั้งสองหน่วยงานได้กำหนดกรอบการดำเนินการโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดังนี้

(1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา/บนพื้นดิน และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage system) ระยะที่ 1 ขนาด 1 MWdc (ติดตั้งบนหลังคา) และระยะที่ 2 ขนาด 4 MWdc (ติดตั้งบนพื้นดิน) รวม 5 MWdc และระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 2 MWdc

(2) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เลียบชายฝั่ง บริเวณสนามกอล์ฟราชนาวีทับละมุ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

(3) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล อาทิ เศษไม้ ใบไม้ ทางปาล์ม ฯลฯ

โครงการที่ (1) – (3) จะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน Hybrid

(Wind-Solar-Biomass-Energy Storage Hybrid)

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา และหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล อาทิ การปรับปรุงโรงงานแปลงความถี่, การปรับปรุงเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง Inverter, การปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ/โคมไฟ เป็นชนิด LED การติดตั้งระบบบริหารจัเดการพลังงาน และมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นต้น

(5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ เกาะต่างๆ เกาะมะพร้าว หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา หมู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะช้าง เป็นต้น

(6) โครงการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล ในฐานทัพเรือพังงา และ กองเรือ ฐานทัพเรือพังงา

(7) โครงการรถไฟฟ้า และสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าในฐานทัพเรือพังงา

(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรรี่

(9) โครงการระบบทำน้ำเย็นจ่ายให้กับกองเรือ ขณะเทียบท่าในช่วงมรสุมประมาณเดือนพฤษภาคม

สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการ เบื้องต้นดังนี้

(1) การดำเนินการให้ข้าราชการทหารเรือสามารถขออนุญาตลาเรียนศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถของกำลังพลทหารเรือ

(2) การศึกษาและอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และโภชนาการที่ถูกต้อง

(3) การจัดหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

(4) การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่กองทัพเรือ และกองเรือรบ ของกองทัพเรือ

(5) โครงการอื่นๆ

ทั้งนี้ทางนาวาเอกกัมปนาท สังข์ทองจีน รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา และคณะทำงานของฐานทัพเรือพังงา จะนำเสนอรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งนี้ให้กับผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือต่อไป คาดว่าระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด จะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ปี และคณะทำงานร่วมได้กำหนดจะประชุมครั้งต่อไปประมาณกลางเดือนเมษายน 2561 นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ และกำหนดรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไป

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Friday, March 30, 2018 - 09:15 to Friday, June 15, 2018 - 09:15

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บุคลากร-ตรัง - Mon, 26/03/2018 - 08:30

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายเอกชัย เลาหะสราญ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการหารือเบื้องต้น ทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอาทิ สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยเทคนิคสตูล, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา, วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รวม 9 วิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ผลิตการศึกษาขั้นสูง ในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทางด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของทั้งสองหน่วยงาน และคนไทยทุกๆ คน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ในการหารือเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานกำหนดจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2561 นี้

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Monday, March 26, 2018 - 08:30 to Friday, August 17, 2018 - 08:30

ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

บุคลากร-ตรัง - Mon, 19/03/2018 - 11:35

วันที่ 14 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับ นายปริญญา  มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย สังกัดต่างๆภายในวิทยาเขตตรัง โดยมีนางเพ็ญพร  เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิทยาเขตตรัง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Monday, March 19, 2018 - 11:15 to Friday, August 10, 2018 - 11:15