ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

พิธีส่งมอบเรือ โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด