ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Hot News

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีฉลองปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 10
พิธีอัญเชิญตราลัญจกร เนื่องในโอกาส 15กันยา วันพระราชทานนาม "ราชมงคล"
งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม-โครงการการประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving force to sustainability"
มทร.ศรีวิชัยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครั้งที่ 17 หรือ The 17th IMT-GT Varsity Carnival 2015 ในระหว่างวันที่ 18-24สิงหาคม 2558 ณ Universiti Utara Malaysia(UUM)
คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับMr.Jan Blezinger ฑูตการศึกษาและวัฒนธรรม
มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี