ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)

ติดตามข้อมูลและลงทะเบียนร่วมงาน ผ่านทางเว็บไซต์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018) http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Your image
รายละเอียด >>

กำหนดการจัดงานภาคนิทรรศการ

Your image
รายละเอียด >>