ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ผู้สนใจศึกษาต่อ-ไสใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

Wed, 30/09/2015 - 11:05

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2558  โดยสมัครได้ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/

เข้าอ่านรายละเอียดการสมัครได้ตามไฟล์แนบ

 


ไปยังหน้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize pagad59Q.pdf2.5 MB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Fri, 06/06/2014 - 16:04

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์