ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Educational-affair

Subscribe to Educational-affair feed
Updated: 14 min 37 sec ago

KNB Scholarship

Tue, 17/03/2015 - 14:36
Categories: Educational News

The Government of the Republic of Indonesia Scholarships

Wed, 08/01/2014 - 16:29
      The Government of the Republic of Indonesian is offering two scholarships for those thai study  who are interested in study  Indonesia language (Bahamas), traditional Culture and arts for one year and six months. Interested candidates can download the information and application form from by the link.  
Categories: Educational News