• ภาษาไทย
  • English

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าขอบคุณสื่อมวลชน แขนงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ ThaiPBS ช่อง 5 MCOT เดลินิวส์ เทศบาลเมืองสงขลา เทศบาลเมืองคลองหงส์ ฯลฯ ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา