ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา