ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน​วัฒนธรรม​ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร นักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้ได้จัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018 ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ โดย มทร.ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการในหัวข้อ "สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ Edge of the wonderland" กิจกรรมทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเลี้ยงตอนรับทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล การเเสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 9 ราชมงคล และกิจกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล นำเสนอผลงานกิจกรรมนักศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) พิธีลงนามข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และในครั้งนี้ มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว ประเภทชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม รางวัลอันดับที่ 4 การประกวดขบวนพาเหรด โดยงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปีต่อไป