• ภาษาไทย
  • English

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561 และพิธีหลอมทองคำเพื่อทำกลีบบัว (บัวคว่ำบัวหงาย) นำไปหุ้มยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้นี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมศิลปากร ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา จ.นครศรีฯ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย