• ภาษาไทย
  • English

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับมอบอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียมปลดระวาง จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม นำโดย นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการแผนกฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ภายใต้โครงการอาทิตย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) อ.สิงหนคร จ.สงขลา