ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา