• ภาษาไทย
  • English

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทน  อธิการบดีมทร.ศรีิวิชัย มอบหมายให้นางวศินี  จิตภูษา   ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลัยดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และข้าราชการหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน