Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา