Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และทูลเกล้าถวายข้าวยำศรีวิชัยและมะม่วงน้ำปลาหวาน