Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา