Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา