Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ถวายมาลัยขอพระกร

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวโรกาสให้นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กราบบังคมทูลเบิกนายฐิติพงษ์ รัตนา  นักศึกษาสาขาธุรกิจคหกรรม คณะศิลปศาสตร์  ทูลเกล้าถวายมาลัยขอพระกร ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖