ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Feed aggregator

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.73 MB รายละเอียดครุภัณฑ์955.01 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลดเอกสาร

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพและผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพและผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ114.69 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผลสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  2,500,000.- บาท

read more

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรี โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ ร้านแต็ง มิวสิค  โดยเสนอเป็นจำนวนเงิน  1,

read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ท่งุใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 568,000.00 บาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ท่งุใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 568,000.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ126.64 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.78 MB รายละเอียดครุภัณฑ์498.36 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  825,000.- บาท&

read more