ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครผู้รับเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครผู้รับเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 6 2565.pdf134.44 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, August 5, 2022 - 11:00

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, August 3, 2022 - 09:15 to Wednesday, August 31, 2022 - 09:15

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 2 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 2 คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการคดัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ โครงการ U2T FOR BCG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, July 26, 2022 - 16:00 to Tuesday, August 30, 2022 - 16:00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 1คน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 1คน    

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

 

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon Fishtech-26-7-65.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, July 26, 2022 - 14:00

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 071002.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, July 26, 2022 - 11:30 to Monday, August 8, 2022 - 11:30

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแะพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแะพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon สพ.รับสมัคร 1-5ส.ค.65.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อบเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อบเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, July 25, 2022 - 10:15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 37 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 37 คน      

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon Fishtech- U2T(25-7-65).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, July 25, 2022 - 09:45

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการขับเครื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการขับเครื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สทส.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, July 25, 2022 - 09:45

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T FOR BCG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, July 25, 2022 - 09:15

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการ U2T for bcg.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, July 23, 2022 - 19:15 to Tuesday, December 27, 2022 - 19:30

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สทส.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, July 23, 2022 - 16:15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, July 23, 2022 - 14:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกสัมภาษณ์ U2T for BCG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, July 23, 2022 - 13:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, July 23, 2022 - 10:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, July 19, 2022 - 16:15 to Saturday, July 30, 2022 - 16:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

                          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล