ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

การยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) และผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

การยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) และผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

read more

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 เดือนมิถุนายน)

นักศึกษา-IC3 - Tue, 21/06/2022 - 13:51
  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบการเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ตอนสอบครั้งแรก
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.certiport.com/
            เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 )-มิถุนายน213.59 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 เดือนมิถุนายน)

นักศึกษา-IC3 - Tue, 21/06/2022 - 13:51
  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบการเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ตอนสอบครั้งแรก
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.certiport.com/
  รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ Exam From Home (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564)-พ.ค.       เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 )-มิ.ย205.87 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์(กลุ่มสอบ G17_2564)

นักศึกษา-IC3 - Wed, 15/06/2022 - 13:22
หมายเหตุ :: 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากนักศึกษา ไมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะ
                     สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
                  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
                      ปีการศึกษา 2563) ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ผ่ายทางช่องทาง Inbox facebook :: RMUTSV.ARIT เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์(กลุ่มสอบ G17_2564)75.28 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์(กลุ่มสอบ G17_2564)

นักศึกษา-IC3 - Wed, 15/06/2022 - 13:22
หมายเหตุ :: 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากนักศึกษา ไมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะ
                     สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
                  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
                      ปีการศึกษา 2563) ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ผ่ายทางช่องทาง Inbox facebook :: RMUTSV.ARIT เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์(กลุ่มสอบ G17_2564)75.28 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 เดือนพฤษภาคม)

นักศึกษา-IC3 - Tue, 24/05/2022 - 16:09
  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบการเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ตอนสอบครั้งแรก
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.certiport.com/
  รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ Exam From Home (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564)-พ.ค.       เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 )-พ.ค453.83 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 เดือนพฤษภาคม)

นักศึกษา-IC3 - Tue, 24/05/2022 - 16:09
  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบการเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ตอนสอบครั้งแรก
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.certiport.com/
  รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ Exam From Home (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564)-พ.ค.       เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 )-พ.ค448.39 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

การยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) และผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) และผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์(กลุ่มสอบ G16_2564)

นักศึกษา-IC3 - Wed, 18/05/2022 - 13:42
หมายเหตุ :: 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากนักศึกษา ไมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะ
                     สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
                  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
                      ปีการศึกษา 2563) ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ผ่ายทางช่องทาง Inbox facebook :: RMUTSV.ARIT เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์-LMS77.26 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์(กลุ่มสอบ G16_2564)

นักศึกษา-IC3 - Wed, 18/05/2022 - 13:42
หมายเหตุ :: 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากนักศึกษา ไมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะ
                     สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
                  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
                      ปีการศึกษา 2563) ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ผ่ายทางช่องทาง Inbox facebook :: RMUTSV.ARIT เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์-LMS77.26 KB ประจำปีการศึกษา: 2564

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2022

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
“MOS Olympic Thailand Competition 2022”
เวทีแห่งการค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และต่อยอดสู่การประชันทักษะระดับโลก วัตถุประสงค์
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา