ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563


     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.00  น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 มีนาคม 2563

ประกาศ สำหรับหรับนักศึกษา ที่สมัครและชำระเงิน วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้สอบ

นักศึกษา-IC3 - Mon, 16/03/2020 - 19:56
สำหรับหรับนักศึกษา ที่สมัครและชำระเงิน วันที่ 2  - 16 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้วแต่ [ที่ยังไม่ได้สอบ] นักศึกษาสามารถเข้าสอบแก้ในวันที่ 19  มีนาคม  2563 ได้  โดยแสดงใบเสร็จรับเงินตัวจริงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ ประจำปีการศึกษา: 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563)

นักศึกษา-IC3 - Mon, 16/03/2020 - 18:31
หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันการสมัครสอบไม่ถูกต้อง [ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน] และจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้อัพโหลดใบเสร็จ
กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize รายชื่อนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563)401.87 KB ประจำปีการศึกษา: 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2563

read more

National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน NCHC2020 Exchange Student Program 2020-2021

 ด้วย National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน NCHC 2020 Exchange Student Program ประจำปีการศึกษา 2020-2021 นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมส่งหลักฐานมายังงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายใน 1 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563   

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS)


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) จะไม่สามารถใช้งานได้ในชั่วเวลาดังกล่าว 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2020 และ กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ Thailand Design Creator Competition 2020


กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  MOS Olympic Thailand Competition 2020
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง  15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

ขั้นตอนการสมัคร

[เพิ่มเติม]ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันที่ 26 ธันวาคม 2562)

นักศึกษา-IC3 - Wed, 25/12/2019 - 12:55
หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษา ในช่องหมายเหตุุมีระบุว่า (ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน)
กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize [เพิ่มเติม]รายชื่อนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 26 ธันวาคม 2562)269.35 KB ประจำปีการศึกษา: 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันที่ 26 ธันวาคม 2562)

นักศึกษา-IC3 - Thu, 19/12/2019 - 17:59
หมายเหตุ :: สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันการสมัครสอบไม่ถูกต้อง [ส่งหลักฐานผิด] และไม่ได้อัพโหลดใบเสร็จ
กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize รายชื่อนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 26 ธันวาคม 2562)251.46 KB ประจำปีการศึกษา: 2560

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการพิจารณาค

read more

แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง


       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 

แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562


       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด   ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2562