ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์) กลุ่ม G4_2566 (ไสใหญ่)

นักศึกษา-IC3 - Mon, 27/02/2023 - 15:37
หมายเหตุ :: 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากนักศึกษา ไมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะ
                     สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เเละปีการศึกษา 2565
                  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
                      ปีการศึกษา 2564-2565) ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ผ่านทางช่องทาง Inbox facebook :: RMUTSV.ARIT เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์) กลุ่ม G4_2566 (ไสใหญ่)94.84 KB ประจำปีการศึกษา: 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์) กลุ่ม G2_2566 (วิทยาเขตตรัง)

นักศึกษา-IC3 - Mon, 27/02/2023 - 14:43
หมายเหตุ :: 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากนักศึกษา ไมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะ
                     สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เเละปีการศึกษา 2565
                  2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
                      ปีการศึกษา 2564-2565) ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ผ่านทางช่องทาง Inbox facebook :: RMUTSV.ARIT เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์) กลุ่ม G2_2566 (วิทยาเขตตรัง)113.61 KB ประจำปีการศึกษา: 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (วิทยาลัยการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว เเละ คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี)

นักศึกษา-IC3 - Tue, 31/01/2023 - 10:33
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (วิทยาลัยการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว เเละคณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี)   เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ285.55 KB ประจำปีการศึกษา: 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะเกษตรศาสตร์) พื้นที่ทุ่งใหญ่

นักศึกษา-IC3 - Mon, 19/12/2022 - 10:14
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะเกษตรศาสตร์)พื้นที่ทุ่งใหญ่   เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเกษตรศาสตร์102.73 KB ประจำปีการศึกษา: 2565

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่

 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่  จึงมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงวงจรอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ทำให้อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศทุกระบบ ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว   

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564) เดือนพฤศจิกายน

นักศึกษา-IC3 - Sat, 19/11/2022 - 12:29
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564) ประจำเดือนพฤศจิกายน   เอกสารแนบไฟล์:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ 212.43 KB ประจำปีการศึกษา: 2565