โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ไทย-เยอรมัน

      คณะผู้บริหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับประเทศเยอรมันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้