ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ครบ 60 ปี โดยมีผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน ดูประมวลภาพเพิ่ม คลิก