ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยUniMAP ประเทศมาเลเซีย ในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

มทร. ศรีวิชัย นำโดย นางถนอมศรี เจนวิถีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร. กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยUniMAP ประเทศมาเลเซีย ในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  (ISOL 2015 International Soft Silks and Leadership Camp) เมื่อเร็ว ๆ นี้