ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และธนาคารปู ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และธนาคารปู ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งการเยี่ยมชมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 5
ในการนี้ รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
สำหรับสถานที่แรกคือ โรงสีแดงนั้น เป็นการบรรยายถึงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ระหว่าง ดร.จเร สุวรรณชาต หัวหน้าหน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มทร.ศรีวิชัย และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมทั้งนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงสีแดง ก่อนจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกัน
จากนั้นเวลา 10.45 น. ได้นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมธนาคารปู ของกลุ่มประมงพื้นบ้านทรัพย์อนันต์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ มทร.ศรีวิชัย ได้ให้การบริการทางวิชาการในการเพาะฟักลูกปูแก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน ก่อนที่จะสิ้นสุดกำหนดการด้วยการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน.