ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัยร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปพิเศษถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา