ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

พิธีวางศิลาฤกษ์ - คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอาคารพระราชทานหลังนี้ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีส่วนร่วมดำเนินการปรับแบบ ประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้