ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท

     ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท โครงการด้านบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการก่อสร้างอาคารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ได้ดำเนินการสร้างมาแล้วกว่า 21 อาคาร หลายพื้นที่ในเขตภาคใต้ โดยมีนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในทุก ๆ กระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ กระบวนการสำรวจพื้นที่ การเขียนแปลน การก่อสร้าง การประกอบอาหารภายในค่าย รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายและจะมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษากลับมาช่วยน้อง ๆ ทุกปี ภารกิจครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านทรายแก้ว ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านทรายแก้วเดิมเป็นบาลาย (ที่สอนเรียนและปฎิบัติละหมาด) ซึ่งนำความปิติยินดีแก่ชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก