ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมต้อนรับนายรอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเปิดป้ายสถาบันเยอรมัน - ไทย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนายรอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเปิดป้ายสถาบันเยอรมัน - ไทย ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา