ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยให้เกียรติเดินทางเยือน มทร. ศรีวิชัย ตรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางเยือน มทร. ศรีวิชัย ตรัง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัย โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังร่วมต้อนรับ