ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดภูมิทัศน์รอบอาคารพระราชทาน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากบริษัทเชฟรอนฯ

ผศ. รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี มทร. ศรีวิชัย สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัด                  ภูมิทัศน์รอบอาคารพระราชทาน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด โดยอาคารหลังดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานความช่วยเหลือก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการในท้องถิ่น   ซึ่งมทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีส่วนร่วมดำเนินการปรับแบบประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้