ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิธีติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย

รายละเอียดของ 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย 

 1. TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold,  TH Sarabun PSK Bold Italic
 2. TH Charmonman, TH Charmonman Italic, TH Charmonman Bold, TH Charmonman Bold Italic
 3. TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
 4. TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
 5. TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
 6. TH Charm of AU , TH Charm of AU  Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic
 7. TH Kodchasal, TH Kodchasal  Italic, TH Kodchasal  Bold, TH Kodchasal  Bold Italic
 8. TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic
 9. TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic
 10. TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic
 11. TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
 12. TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo  Bold Italic
 13. TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

    ขั้นตอนการติดตั้ง
    1. ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://www.rmutsv.ac.th/sites/default/files/download/Font.exe

    2. คลิ๊กที่ Save

      

     3. เลือกที่จัดเก็บ แนะนำให้จัดเก็บหน้า Desktop > คลิ๊ก save

     

    4. เปิดที่จัดเก็บไฟล์ Font.exe คลิ๊กขวาที่ไฟล์ Font.exe เลือก Open หรือดับเบิ้ลคลิ๊ก

    

    5. โปรแกรมติดตั้งทำงาน ให้คลิ๊กที่ Next

    

    6. คลิ๊ก Borwse...> เลือกไปยังที่เก็บ font C:\Windows\Fonts\ > คลิ๊กที่ Install

    

    7. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิ๊กที่ Finish