ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กองบริหารงานบุคคล มทร. ศรีวิชัย จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563(ด้วยรักและผูกพัน)  มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 35 คน จากมทร.ศรีวิชัย สงขลา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา