ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย จัดเปิดพื้นที่สร้างสุขแห่งใหม่ ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ำ ตลาดขายสินค้าชุมชน

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จัดพิธีเปิด ตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ำและการล่องแก่งคลองภูมี  ณ ตลาดวัฒนธรรมหน้าวัดเขาตกน้ำ ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพร  กำเนิดผล   สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 6.สงขลา  เป็นประธานเปิด และพระครูโกศลกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดคงคาเลี้ยว กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี ซึ่งเทศบาลตำบลกำแพงเพชรนำโดย ดร.อนุวัช แก้วสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการเปิดตลาดวัฒนธรรมวัดเขาตกน้ำ และล่องแก่งคลองภูมี  ซึ่งก่อให้เกิดรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้นำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ U2T เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนให้ตำบลกำแพงเพชร มีแหล่งท่องเที่ยว เกิดเป็นจุดแลนด์มาร์กของตำบลกำแพงเพชร จะได้รับความนิยมจากประชาชน และสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอรัตภูมิ