ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการซ้อมอัคคีภัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการซ้อมอัคคีภัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร และได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก จ.อ.ทวีศักดิ์ หะหมาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นวิทยากร และนางเพ็ญพร เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก