ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมวาางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชสมัญญามาเป็นหลักการดำเนินงานทุกหน่วยงาน  อีกทัั้งทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ มากมาย เพราะทรงตระหนักว่า ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ และจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา