ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีวางพานดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีวางพานดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์. บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย