ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย สร้างกล่องป้องกันไวรัสฟุ้งกระจายมอบโรงพยาบาล

มทร ศรีวิชัย สร้างกล่องป้องกันไวรัสฟุ้งกระจายมอบโรงพยาบาล ออกอากาศสํานักข่าวไทย MCOT  รายการข่าวเที่ยงวัน วันที่ 31 มีนาคม 2563