ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอความพร้อมของจังหวัดตรัง ในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มอบหมาย ผอ.สนง.วิทยาเขตตรัง ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอความพร้อมของจังหวัดตรังในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 (พ.ศ. 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2568) . วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง รับมอบหมายจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความพร้อมของจังหวัดตรังในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 (พ.ศ. 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2568) ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนครา บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้เสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ 2568) กับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีจังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ จันทบุรี กระบี่ อุดรธานี ร่วมเสนอตัวในครั้งนี้ด้วย โดยจังหวัดมีความพร้อมเรื่องของสนามแข่งขัน มีสนามกีฬาที่จะรองรับการจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬาภายในพื้นที่จังหวัด ในขณะที่สถานที่พักของนักกีฬา ได้นำเสนอสถานที่พักตามโรงแรมและหอพักของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว