ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุภาพรไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย ด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ