ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

หารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เดินทางเข้าพบ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทปัญญธารา และรองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี(EEC) ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ดร.ณัชชา เทียมพิทักษ์ และดร.กิตติ รัตนราษี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ