ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน