ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564”

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564” ณ บางพัฒน์โฮมสเตย์ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ“เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564”   ณ บางพัฒน์โฮมสเตย์ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางเมธาพร หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ดำเนินโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีครูแนะแนวจากกลุ่มเครือข่ายในจังหวัด ภูเก็ต และจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ทำความรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูแนะแนว และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังต่อไป และในโอกาสเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยังเกาะปันหยี และตลาดต้องชม ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์ ในโอกาสนี้ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัย นำโดย นางเมธาพร หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ชุดเครื่องพ่นสำหรับฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัส COVID -19 และสเปรย์ แอลกอฮอล์ แบบพกพา เพื่อเป็นการขอบคุณในการดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการ ให้กับบ้านบางพัฒน์ โดยมีนายสุธิพงษ์ สังหลัง ผู้ใหญ่บ้านบางพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการใช้งานต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการทั่วไป มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง