ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สวท นำทีม จัดบู๊ธ แนะแนว ร.ร มหาวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะต่างๆ ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการงานเปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว โรงเรียนมหาวชิราวุธ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่ทางคณะเปิดสอน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก