ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 2 ธ.ค.2563 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บริษัทพิธาน โตโยต้า หาดใหญ่ และ ร้านตัดผมโต้ง วินเทจ หาดใหญ่ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ตำบเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรม Wall paint แต่งแต้มสีสรรค์อาคารเรียน การบริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียน การมอบเครื่องแบบนักเรียน และการมอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมเครื่องดื่ม แลคตาซอย และในโอกาสนี้สโมสรนักศึกษาขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี