ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมสร้างสีสรรค์และชม หนูน้อย คิด + ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมสร้างสีสรรค์ และร่วมชมการประกวดหนูน้อย คิด + ดี ในโครงการ RUTS คิด บวก ดี ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว" ณ ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก ย่านเมืองเก่าสงขลา