ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

"หลาดแสงดาว" สัปดาห์ที่ 2

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ในโครงการ RUTS คิด บวก ดี ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว" พบกับ กิจกรรมสร้างสรรค์(Creative Zone) กิจกรรมสำหรับเด็ก (Kids Zone) ถนนสายวัฒนธรรม (Heritage Zone) กิจกรรมศิลปะ (Art Zone) ชมนิทรรศการและรับฟังประวัติเมืองเก่า และการเปิดร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และของที่ระลึกจำนวนมาก ณ ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก ย่านเมืองเก่าสงขลา