ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับและให้ข้อมูล นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายปัญญา หาญลำยวง (อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2568) ซึ่งได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยฯ นำทีมสำรวจโดย นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง คณะกรรมการจังหวัดตรัง เพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 3 ประเภท คือ สนามแข่งขันฟุตซอล ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง ที่พักนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ หอพักนักศึกษา และสนามวอลเลย์บอลชายหาด ณ ชายหาดราชมงคลตรัง พร้อมทั้งด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอ ความพร้อมของจังหวัดตรัง เพิ่มเติมจากภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาต่าง ๆ เพื่อยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต่อไป