ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยมีการบวงสรวงศาสพระภูมิเจ้าที่ การสวดมนต์บูชาระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และ การชมนิทรรศการและการเสวนา 64 วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยคณาจารย์อาวุโส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา