ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิศว มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ มีการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ได้แก่   นายธีรศักดิ์ ทองพรัด นายสุรพัฒน์ อินทโร และนายอภิชาติ สระโร  ระดับเหรียญเงิน นวัตกรรมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอุณหภูมิต่ำ โดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกอินฟราเรด  ในหมวดหมู่นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   นายวาริส ล่าโยด  นายเพิ่มศักดิ์ ฉิวน้อย และนายอนุ ทองสม ระดับเหรียญเงิน นวัตกรรมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์    ทางทะเล โดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกและอินฟราเรด ในหมวดหมู่นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม      นายฮัลซัน นพกะ และนายกัณฐวุฒิ พ่วงพี นวัตกรรมระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่แบบระยะไกลแสดงผ่านเว็บไซต์ ในหมวดหมู่นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม